Babywerk

Expertise in ouder-kindcontact en ouderschap

190605_Anja_Banners_LindeDorenbos- 1- 5432-2.jpg
 

Baby’s groeien van liefde en aandacht

Babywerk bevordert de emotionele gezondheid van baby’s en (aanstaande) ouders. Behalve op melk groeien baby’s ook van liefde en aandacht. Wij vertalen betrouwbare kennis over ouder-kindcontact naar praktische handvatten en toegankelijke, preventieve interventies voor gezinnen met een baby, zowel tijdens de zwangerschap als in de babytijd.

Doelgroep

Ouders en babyprofessionals kunnen bij ons terecht voor kennis, ervaring en advies op het gebied van voorbereiding op het ouderschap en contact met een baby. Voor hen hebben wij hulpmiddelen en producten ontwikkeld.

 

Afstemmen in contact


Goede voorbereiding is het halve werk

Ervaring en onderzoek leren dat aanstaande ouders die zich voorbereiden op het ouderschap:

  • meer tevreden zijn over de relatie met hun partner;

  • meer zelfvertrouwen hebben;

  • taken als ouder na de geboorte makkelijker oppakken;

  • zich na de geboorte makkelijker aanpassen aan de eisen van het ouderschap.

Hoe realistischer de verwachtingen van aanstaande ouders zijn over het leven met een baby, hoe soepeler de overgang naar het ouderschap verloopt. Dit heeft gunstige effecten op de ontwikkeling van de kinderen.

De band met je baby legt de basis

Ouders ontwikkelen al voor de geboorte een band hun kind. Deze band kleurt het ouder-kindcontact na de geboorte en heeft een belangrijke invloed op de kwaliteit van de ouder-kindrelatie. Kinderen die van kleins af aan een positieve band ervaren met hun ouders kunnen zichzelf op peuterleeftijd beter troosten en kunnen beter hun gedrag sturen. Daar doen we het voor!

Ons uitgangspunt: 1001 kritieke dagen

Babywerk is een van de initiatiefnemers van het manifest 1001 Kritieke Dagen. Elk kind verdient de best mogelijke start en een optimale kans op een gezonde en veilige omgeving. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de eerste 1001 levensdagen – van conceptie tot en met het tweede levensjaar – van het grootste belang zijn voor een gezonde emotionele ontwikkeling. In deze periode zijn de hersenen volop in ontwikkeling en kunnen zowel positief als negatief beïnvloed worden. De basis voor een gezond leven en gezonde relaties wordt in deze eerste 1001 dagen gelegd.

Vanaf de conceptie tot 2 jaar: de meest vormende periode van het leven

Vanaf de conceptie tot 2 jaar: de meest vormende periode van het leven

return on investment

Goed kijken naar baby’s helpt bij het voorkomen van problemen met huilen, slapen en eten. Daar kunnen (aanstaande) ouders niet vroeg genoeg mee beginnen. Het scheelt (dure) hulp aan gezinnen met een baby die veel huilt, of baby’s met slaap- of eetproblemen.

Baby’s die veel huilen worden vaak een tijd opgenomen in het ziekenhuis. Een actuele discussie is of dat wel de juiste zorg is. Waarom niet veel meer vroegtijdig, dus voor de geboorte, investeren in leren goed te kijken naar baby’s en hun ouders? Daarmee kan een negatieve spiraal voorkomen worden waarin ouders en kind soms belanden. Dat scheelt ziekenhuisopnames van baby’s waar medisch gezien niets mee aan de hand is.

Investeren in leven voor de geboorte betaalt zich dubbel uit: ouders pakken het ouderschap soepeler op en baby’s krijgen goede zorg. Zo leggen we met elkaar een stevige basis voor jeugd en volwassenheid. Zie verder bij 1001 Kritieke Dagen.

Wat betekent babywerk voor mij

als ouder

Als (aanstaande) ouder vind je op onze website de organisaties en regio’s waar workshops en de cursus op het programma staan. Je kunt de aflevering Contact met je baby van de e-health voorlichting Een kindje krijgen gratis bekijken. Ook kun je een aantal filmpjes van KIJKEENBABY zien.

als professional

Geef je leiding of werk je op het consultatiebureau, als (IMH) babyspecialist, op de POP-poli, kraam- en neonatologie-afdeling in een ziekenhuis, werk je in de kraamzorg, kinderopvang, of geef je zwangerschapsbegeleiding? Kijk dan eens bij onze producten en trainingen: misschien zijn er voor jou ook hulpmiddelen om (aanstaande) ouders voor te bereiden op het ouderschap en het contact tussen ouder en baby te ondersteunen.

als beleidsmaker

Als gemeente- en beleidsmedewerker kun je bij ons hulpmiddelen vinden voor versterking van preventiebeleid. Onze producten en trainingen richten zich op gezond ouder-kindcontact en het voorkomen van psychische problemen van zowel (aanstaande) ouders als kinderen. Onze programma’s hebben ook effect op langere termijn door te bouwen aan gezonde relaties in de toekomst. Met Een kindje krijgen bereiken we bijvoorbeeld ook laaggeletterde aanstaande ouders, een groep die extra kwetsbaar is en meestal nog moeilijker de weg in de samenleving weet te vinden dan de gemiddelde aanstaande ouders.

 
Heckman (2008) berekende voor de Verenigde Staten dat de meeste winst valt te behalen door te investeren aan het begin van het leven. Op welke wijze kan jouw gemeente deelnemen aan de initiatieven die uitgaan van Kansrijke start/ 1001 kritieke dagen?

Heckman (2008) berekende voor de Verenigde Staten dat de meeste winst valt te behalen door te investeren aan het begin van het leven. Op welke wijze kan jouw gemeente deelnemen aan de initiatieven die uitgaan van Kansrijke start/ 1001 kritieke dagen?

 

De fysiek-medische jeugdgezondheidszorg is in alle gemeenten gegarandeerd door het aanbod van verloskundigen, JGZ en artsen. Aanvullend en in samenwerking met professionals in dit veld biedt onze expertise extra ondersteuning met betrekking tot emotionele gezondheid en het opbouwen van een veilige, gezonde band met ouders. Via wijkteams en JGZ-organisaties kun je onze producten aanwenden voor preventie in jonge gezinnen. Passend bij elke gemeente zijn er producten beschikbaar zowel voor een brede doelgroep, als voor kwetsbare doelgroepen. We denken graag mee hoe je onze producten op maat binnen jouw gemeente kunt inzetten.


 Heb je ideeën, voorstellen of wil je bijdragen aan één van de producten van Babywerk?