adults-baby-care-207852.jpg

Trainingen

Babywerk biedt scholing aan professionals die werken met ouders en baby’s. De trainingen zijn vaak tweeledig en gaan over:

  • kennis van hoe foetussen en baby’s zich ontwikkelen, wat ze kunnen, begrijpen en voelen; vaardigheden in het aansluiten bij de beleving van baby’s en ouders;

  • kennis over de voorbereiding op en ontwikkeling naar ouderschap; vaardigheden om in gesprek te gaan met ouders.

Meestal sluiten onze trainingen aan bij de producten die we aanbieden. Baby- & ouderprofessionals werken met onze producten die gemeenten of uitvoerende organisaties inkopen. Om te kunnen werken met één van onze producten is deelname aan een basistraining verplicht. Het is ook mogelijk onze scholing los van de projecten te volgen.

Ter indicatie: kosten voor 1 dagdeel training, inclusief organisatie, voorbereiding, coördinatie tussen trainers, reistijd en reiskosten, evaluatie en nazorg bedragen tussen de €1000 en €1250.