Voor professionals

De eerste 1001 dagen van een kind, van conceptie tot 2 jaar, zijn cruciaal voor zijn of haar ontwikkeling. Daarom is juist in die periode informatie en begeleiding aan ouders en baby’s van groot belang. 

Babywerk heeft samen met het NIP, NVO en de DAIMH het initiatief genomen om een manifest te maken over het belang van de eerste 1001 dagen van een kind. Het manifest is verspreid onder een groot aantal stakeholders. Veel professionals en organisaties hebben het manifest inmiddels onderschreven.

Onderschrijf het belang manifest 1001 Kritieke Dagen en zeg JA tegen:

  • het ondersteunen van de visie 1001 Kritieke Dagen;

  • het creëren van breed draagvlak voor de uitgangspunten van 1001 Kritieke Dagen;

  • het plaatsen van mijn/onze naam en logo onder het Manifest.

Het Nederlandse manifest is gebaseerd op het internationale manifest 1001 Critical Days.

Doelstelling van Babywerk NIP, NVO en DAIMH is de visie 1001 Kritieke Dagen geïmplementeerd te krijgen in landelijk, regionaal en lokaal beleid, en te stimuleren dat de (wetenschappelijke) kennis en expertise – dwars door werkvelden en disciplines heen – wordt geïntegreerd in het dagelijks werk van professionals. Een startpunt is het creëren van een breed draagvlak voor de visie. Hoe meer draagvlak, des te groter de kans dat gemeenten bereid zijn te gaan en blijven investeren in de cruciale eerste 1001 dagen (van - 9 maanden tot 2 jaar).

Download het manifest 1001 Kritieke Dagen

Samen met de initiatiefnemers bouwen we aan een nieuwe informatieve website waarop we kennis bundelen over de eerste 1001 Kritieke Dagen.